Wakacje z dobrymi nawykami

Wakacje z Mam Nawyki Mam Wyniki to jeden z projektów, realizowanych w ramach programu, którego jesteśmy współautorem. W ramach programu partnerzy projektu przeprowadzą darmowe zajęcia w placówkach przedszkolnych.

Każde przedszkole, chcące wziąć udział w programie, może wybrać dwa dowolne zajęcia. Pełna lista zajęć znajduje się na stronie: 

http://mamnawykimamwyniki.pl/news/wakacje/

 

„Mam nawyki, mam wyniki” to program, który ma na celu poprowadzić całe rodziny przez proces budowania nawyków. W program zaangażowały się lubelskie firmy, marki i instytucje, które od lat zajmują się kształtowaniem nawyków związanych z żywieniem, pracą, aktywnością fizyczną. Dzisiaj chcą dzielić się swoją wiedzą z najmłodszymi, aby pomagać im w osiąganiu przyszłych sukcesów.

DZIAŁANIE:

Realizacja projektu oparta jest na zachęcaniu całych rodzin do modyfikowania stylu życia (odżywiania się i ruchu) poprzez promowanie właściwych nawyków za pomocą atrakcyjnych i nowatorskich warsztatów, konkursów oraz mini grantów.